Fondul de modernizare

Programul-cheie 1

Surse regenerabile de energie și stocarea energiei este destinat sprijinirii investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum.

Beneficiari eligibili pentru proiectele de tip A

Beneficiari eligibili Pentru proiectele de tip A: Societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România.

Cheltuieli eligibile pentru proiectele de tip A

Pentru proiectele de tip A – promovate de entități de tip Societăți/Regii autonome, sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: pentru amenajarea terenului, cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, cu plata diriginților de șantier, construcții și instalații, dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări), active necorporale, pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, cheltuieli conexe organizării de șantier, diverse și neprevăzute, cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar.

Cheltuieli eligibile

- auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
- informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului
- cheltuieli salariale cu echipa de management proiect și cheltuieli cu servicii de management proiect = nu mai mult de 20.000euro
- pentru amenajarea terenului
- cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
- pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
- proiectare și asistență tehnică: studii de teren, cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații, proiectare și inginerie, organizarea procedurilor de achiziție, consultanță în elaborarea de studii de piață/evaluare, consultanță în domeniul managementului execuției, asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție, plata diriginților de șantier
- pentru investiția de bază: construcții și instalații, cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări), active necorporale
- cu organizarea de șantier: lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, conexe organizării de șantier
- diverse și neprevăzute
- cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar: pregătirea personalului de exploatare și probe tehnologice și teste
- TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile.

MALMA ENERGY

De ce sa ne alegi?

Realizăm un serviciu integrat constând în:

- Analiză și dimensionare parcuri fotovoltaice
- Studiu fezabilitate cf HG 907

Pro tehnic (PT)

Intocmirea proiectului tehnic la nivel de DTAC (documentație tehnică pentru obținerea avizului de construire) și DE (detalii execuție).

Analiza cost-beneficiu

Analiza cost-beneficiu, calcul amortizare investiție, IRR conform HG 907

Ne ocupam de tot procesul

Instalare, punere în funcțiune, racordare la rețea, mentenanta

Gestionare producție de energie

Gestionare producție de energie – operare parc.

MALMA ENERGY

Discută acum cu echipa MALMA

Pentru a oferi cele mai bune soluții, specialiștii noștri realizează analize detaliate privind obiceiurile de consum, nevoile de energie electrică ale companiei tale și vin cu variante croite fix pentru tine.

Completează formularul și află mai multe despre serviciile Malma Energy.